Vánoční svátky 2017 v našem sboru

Bratři a sestry v Kristu!

Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat na slavení vánočních svátků v našem sboru, které bude probíhat v následujících dnech a časech:

Štědrý den 24. prosince Boží hod vánoční 25. prosince Svátek sv. Štěpána 26. prosince 31. prosinec – závěr roku
9:00 4. neděle adventní 10:00 bohoslužba 10:00 bohoslužba 10:00 bohoslužba
23:00 Půlnoční bohoslužba      

 

Plná verze pozvánky