Architekti a umělci

Pavel Janák – (12.3.1882 – 1.8.1956)vin102

Pracoval v ateliéru Jana Kotěry, spolupracoval s Josefem Gočárem. Ve dvacátých letech 20. stol. získal profesuru na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Rozsah jeho díla sahá od rekonstrukcí památkových staveb např. Černínský palác, letohrádek Hvězda, na Pražském hradě Jízdárna, Míčovna, Zlatá ulička …jeho vlastní projektové práce od rané moderny přes kubismus, až k funkcionalismu – hotel Juliš na Václavském náměstí a náš Husův sbor. Prof. Janák pracoval i na řadě návrhů pomníků, uměleckých předmětů…,je autorem mnoha soutěžních návrhů a publikovaných prací.

Jan Znoj

sochař a keramik je autorem výzdoby v Husově sboru. Jedná se o reliéfy postav starozákonních proroků, doplněné o novodobé svědky víry českého národa s dominující ústřední postavou Krista. Toto dílo je inspirováno renesančními terakotami. Zde však jde o věcný realismus v pojetí i podání.

František Bílek (1872 – 1941)

Sochař a grafik vycházející ze symbolismu. Obsah jeho prací má blízko k poezii Otakara Březiny. V našem sboru jsou umístěny tři sádrové reliéfy a soška Jana Blahoslava.

Ing. Jiří Jakub (1905 – 1971)

Architekt a projektant. Kolumbárium v Husově sboru na Vinohradech, vybudované podle návrhu J. Jakuba patří se svou do detailu laděnou kompozicí mezi vrcholná díla hřbitovní architektury.

František Jakub

akademický malíř autor fresky „Převoz očištěných“ v kolumbáriu. Pod vlivem hrozícího fašismu vytvořil monumentální fresku (11×3,6m) představující odvěký zápas mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí .

Jaroslav Horejc

sochař, žák prof. Suchardy, autor plastiky „Poslední soud“ v kolumbáriu.