CČSH

Církev československá husitská

Husův sbor v Praze na Vinohradech patří Církvi československé husitské (CČSH), která je církví specifickou, nacházející se mezi protestantismem a římským katolicismem. Ze světových církví je zřejmě nejpodobnější církvi anglikánské. Je církví liturgickou pro níž je slavení bohoslužby s Večeří Páně středem, od kterého se odvíjí celý její život. Zachovala si také sedm svátostí a biskupský úřad, který je však podle zásady všeobecného kněžství všech pokřtěných úřadem voleným.

CČSH vzešla z prostředí tzv. modernismu. Na počátku 20. století zasáhlo modernistické hnutí takřka celou společnost. Setkáváme se s ní v literatuře, architektuře a kultuře vůbec. Neméně významnou roli sehrála moderna i na půdě katolické církve. Z těchto kořenů vyrůstá i Církev československá, která se zrodila do situace, kdy byli mnozí nespokojeni s rolí a podobou římskokatolické církve u nás. Když reformně smýšlející katoličtí duchovní (vedeni dr. Karlem Farským 1880 -1927) neuspěli se svými návrhy reformy, zakládají 8. ledna 1920 novou církev Československou (od roku 1971 Československou husitskou).

CČSH se však také hned od počátku přihlásila také k české reformaci, což se v 70. letech projevilo právě doplněním názvu o charakteristiku husitská. Nejde o žádný přídavek, který by nebyl přítomný již v církvi 20. let. Ta si již zpočátku vytyčila ideál obnovení české církve podobojí skrze heslo: „Dokončit reformaci českou.“ Odtud také vyrůstá množství jejích základních důrazů jako je pravidelné slavení Večeře Páně pod obojí způsobou (přijímání chleba i vína) všech věřících, demokratičnost vztahující se i na laiky (nekněze) a velký respekt před osobní svobodou svědomí.

CČSH se organizačně dělí na českou a slovenskou část. Část česká se pak dělí na jednotlivé diecéze (obdoba krajů) v čele s biskupem a diecézní radou. Jednotlivé diecéze se dělí na vikariáty (obdoba okresů), kde biskupa zastupují vikáři.

Duchovní CČSH se vzdělávají na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Více informací o Církvi československé husitské naleznete zde: www.ccsh.cz. Případně na stránkách Pražské diecéze CČSH.