Duchovní a rada starších

Předsedkyně: RNDr. Ivana Macháčková, CSc.

Místopředseda: JUDr. Miloš Vošta

Farář: Mgr. Daniel Majer

Pomocný duchovní: Mgr. Filip Sedlák, Ph.D.

Finanční zpravodajka: Bc. Eva Pavelková

Revizorka: MUDr. Andrea Žižková

Další členové: Eva Davídková, Jiřina Hůlková, David Patras, Hana Salterová, Eva Schmiedbergerová, Pavel Vonka, Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.