Duchovní a rada starších

Předsedkyně: RNDr. Ivana Macháčková

Místopředseda: JUDr. Miloš Vošta

Farář: Mgr. Daniel Majer

Pomocný duchovní: Mgr. Filip Sedlák

Finanční zpravodajka: Eva Pavelková

Revizorka: MUDr. Andrea Žižková

Další členové: Eva Davídková, Eva Schmiedbergerová , Jiřina Hůlková, Pavel Vonka, Zdeněk Vávra