Kolumbárium

V současné době je stále možno využít služeb tohoto kolumbária. Schránky jsou 2-10 místné, kryté růžovým slivencovým mramorem. Nájemné je 160,-Kč za místo a rok a platí se na pět let dopředu.

Správa kolumbária Husova sboru Vinohrady Dykova 1, 101 00 Praha 10,
tel.: 222 519 677 (viz. kontakty)

OTEVÍRACÍ DOBA KOLUMBÁRIA (U VĚŽE)
Středa 9.00 – 17.00 (15.00)*
Pátek 9.00 – 17.00 (15.00)*
Sobota 9.00 – 17.00 (15.00)*
Neděle 9.00 – 12.00 po celý rok

* Čas v závorce platí pro měsíce listopad až březen.

OTEVÍRACÍ DOBA KOLUMBÁRIA (V KOSTELE)
Neděle 8.30 – 12.00

Případně v úředních hodinách přes farní kancelář.

Pro přehled o otevírací době kolumbárií ve svátečních dnech sledujte prosím aktuality na hlavní stránce, kde tyto pravidelně vyvěšujeme.


Vznik Kolumbáriavin42

Prof. Janák při projektování Husova sboru pamatoval i na kolumbárium, které umístil na balkon chrámové lodi. Toto kolumbárium bylo záhy naplněno. Jelikož divadelní sál, vybudovaný v přízemí kostela byl ztrátový, rozhodla se Rada starších přebudovat tento prostor rovněž na kolumbárium.
 
Projekt vypracoval arch. ing. Jiří Jakub a začátkem roku 1938 bylo nové kolumbárium slavnostně otevřeno. Je největším kolumbáriem, které se nachází u nás.