Uložení / vyjmutí urny

Postup při ukládání urnyglassworks

Majitel řádné smlouvy uzavřené na konkrétní schránku, popřípadě jeho pověřenec s plnou mocí předem dohodne se správou
kolumbária datum, hodinu a způsob uložení (za účasti duchovního / jen za účasti pozůstalých /bez účasti pozůstalých). Patnáct minut před stanovenou hodinou ukládání přinese na farní úřad (1.p.) k nahlédnutí: úmrtní list, potvrzení o žehu (vydává se s urnou). Pokud držitel schránky není přítomen: jeho písemný souhlas s uložením urny.

  • v případě úmrtí držitele schránky u schránek poskytnutých na věčné časy: notářský zápis o dědictví této schránky.
  • u schránek pronajatých: notářský zápis, kterým se dosvědčí nejbližší příbuzenský vztah k zemřelému držiteli schránky.

Následně je pak nutné provést změnu držitele schránky (sepsat, nebo opravit smlouvu).


Postup při vyjmutí urnyGlassworks_Divine_small

Majitel řádné smlouvy uzavřené na konkrétní schránku, popřípadě jeho pověřenec s plnou mocí předem dohodne se správou
kolumbária datum a hodinu vyjmutí urny.

Do zápisu v matrice na farním úřadě (1.p.) je nutné sdělit, jak bude dál s urnou naloženo a toto stvrdit svým podpisem. Pokud držitel schránky nemůže být přítomen, je třeba jeho písemný souhlas s vyjmutím urny.

  • v případě úmrtí držitele schránky u schránek poskytnutých na věčné časy: notářský zápis o dědictví této schránky.
  • u schránek pronajatých: notářský zápis, kterým se dosvědčí nejbližší příbuzenský vztah k zemřelému držiteli schránky.

Následně je pak nutné provést změnu držitele schránky (sepsat, nebo opravit smlouvu).