Biblická hodina

bibleBIBLICKÁ HODINA

Každý čtvrtek od 17:30 do 18:30 se scházíme ke čtení a výkladu biblických textů. Předně se zamýšlíme a diskutujeme nad tím, čím mohou být přínosné dnes a pro nás, v našich konkrétních životech. Žádná předchozí znalost Bible není nutná. Zván je opravdu každý, kdo má čas a chuť.