Svátosti a duchovní rozhovor

SVÁTOSTI A DUCHOVNÍ ROZHOVOR

Jste zváni k přípravě ke svátostem (křest, svátost manželství, pokání – smíření…) a individuálnímu rozhovoru s našimi duchovními – po domluvě můžete přijít kdykoliv (rozmluva v otázkách víry, při řešení problémů, při ztrátě blízkého člověka, atd.).