Slavnost Těla a Krve Páně v CČSH Vinohrady (6. června 2021)

Tuto neděli jsme si v našem sboru připomínali Slavnost Těla a Krve Páně, při které kázal náš duchovní Filip Sedlák velmi lidsky a živě nejen o tom, jak moc a co všechno pro nás znamená každá eucharistie, a to také i právě pro naši církev 🙂 . Sloužil společně s Danielem Majerem.

Slavnostní bohoslužba ke konci LS 2021 a přijetí nových bohoslovců (26. května 2021)

Ve Studentském kostele HTF jsme slavnostně zakončili letní semestr 2021 a také jsme přijali hned tři nové bohoslovce! Kázání se tentokrát ujal náš patriarcha – správce církve Tomáš Butta, který společně sloužil se spirituály Filipem Sedlákem a Tomášem Novákem. Závěrečného projevu se ujala děkanka Husitské teologické fakulty, Kamila Veverková.

LETNICE 2021 v CČSH Vinohrady (23. května 2021)

Dnes, padesát dní po Velikonocích, jsme slavili v našem sboru slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice, při kterých náš duchovní Filip Sedlák kázal nejen o tom, že nejdůležitějším darem Ducha svatého jest láska. Sloužil společně Danielem Majerem.