Sociální práce

Sociální poradnaBrát na sebe břemena druhých

Ke křesťanskému života neodmyslitelně patří služba potřebným. V našem sboru naleznete každý čtvrtek od 12:00 do 15:00 hod. Mgr. Šárku Kubínovou, která vám ráda poradí a pomůže v obtížné životní situaci, která na vás dolehla z důvodu nedostatku prostředků na nájem, zhoršeného zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize či dlouhodobé zátěže při péči o jinou osobu. Pomůže vám zjistit, máte-li nárok na příspěvek na bydlení, případně na příspěvek na péči nebo jinou podporu. Může vás též doprovodit k lékaři nebo k jednání na úřadu. Veškeré služby sociální poradny jsou poskytovány zcela zdarma. V případě potřeby je možné se po domluvě dohodnout i na jiný individuální čas – tel.: 608 527 784.

 

Sociální práce v minulosti

V roce 1937 zakoupil sociální odbor vinohradské obce domek v Jílovém u Prahy, nejdříve k prázdninovému pobytu dětí, v následujících letech přebudovaný na stálý Dětský domov Dr. Karla Farského. Svůj útulek v něm nalezlo několik desítek dětí evakuovaných z českého pohraničí, dětí židovského původu a dětí německých sociálních demokratů.

Po „Mnichovu“ zachránila židovské a německé děti paní Rosalinda Leeová odvozem do Anglie. V dalších letech sloužil domov přibližně padesáti dětem z rozvrácených rodin a sirotkům. Vedle Dětského domova se sociální práce po Druhé světové válce rozrostla i do nově založeného zařízení pro staré občany ve Všestudech u Veltrus.

Oba naše sociální ústavy „převzala“ v padesátých letech do správy komunistická moc. A později musely být odevzdány státu úplně. Ve vinohradské náboženské obci působil sbor služby, který pečoval o staré a nemocné, pořádal různé dobročinné bazary, jejichž výnosy sloužily této, ve své době neobyčejně rozvinuté, sociální práci.