Kněžské svěcení Filipa Sedláka

Vážení bratři a sestry v Kristu, studenti HTF UK a příznivci našeho sboru!

Tímto bychom Vás všehny chtěli pozvat na kněžské svěcení našeho jáhna Filipa Sedláka, které proběhne v sobotu 9. prosince 2017, od 15:00.