Bohoslužby

kostel_interier_03BOHOSLUŽBY

Každou neděli od 9:00 s liturgií Dr. Karla Farského. „Nesdílime-li se vzájemně o svou víru, zůstáváme uzavřenými, sebe-hledajícími lidmi. Hledejme obecenství víry, když nám Kristus otevřel srdce!“ (Emil Brunner, Věřím, 1938)