Farní knihovna

knihovnaFARNÍ KNIHOVNA

Knihovna našeho sboru má ve svém fondu mnoho krásných, zajímavých a poučných knih. Knihovna s čítárnou je Vám k dispozici v úředních hodinách farního úřadu. (pondělí a úterý od 9:00 do 15:00, čtvrtek od 12:00 do 18:00 a pátek od 9:00 do 12:00)

 Jste samozřejmě zváni na tyto aktivity, ale též k přípravě ke svátostem (křest, svátost manželství, pokání – smíření…). Individuální návštěvy – po domluvě s farářem, můžete přijít kdykoliv (rozmluva v otázkách víry, při řešení problémů, při ztrátě blízkého člověka, atd.).