Farní knihovna

knihovnaFARNÍ KNIHOVNA

Knihovna našeho sboru má ve svém fondu mnoho krásných, zajímavých a poučných knih. Knihovna s čítárnou je v současné době ve stavu rekonstrukce. O zpřístupnění knihovního fondu vás budeme informovat.