VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2015

24. prosince 23.00 hod. (Půlnoční)

25. prosince 10.00 hod. (Boží hod vánoční)

26. prosince 10.00 hod. (sv. Štěpán)

27. prosince 10.00 hod. (nedělní bohoslužba)

31. prosince 16.00 hod. (bohoslužby na závěr roku)

3. ledna 2016 9.00 hod.

 

ČAS KLEKNOUT  –   Helena Kohoutová

Čas kleknout zbožně u jeslí

a my – což starost máme,

že bychom se tam nevešli,

když pouť k nim odkládáme?

Však pokud hvězda nad nimi

nám z Písma do tmy září,

kdo s úmysly jde dobrými,

má klid a úsměv v tváři.

A radost má moc zjasnit svět

a zmocní se nás cele,

když v důvěře se vydáme

hned k jeslím Spasitele.