Extenze 2016: Střet či setkání civilizací? – přednáškový cyklus

Milí přátelé, sestry a bratři,

přijměte srdečné pozvání na 2. ročník „obnovených Kovářových extenzí“ večerního přednáškového cyklu u nás na Vinohradech. Na aktuální a zajímavá témata budou přednášet akademičtí pracovníci Husitské teologické fakulty. Letošní cyklus tentokráte na společné téma:

Střet či setkání civilizací? Polemika s Huntingtonem a teologická reflexe současného světa.

Přednášky se budou konat vždy ve středu od 18:00 ve Farského sále Husova sboru.

Rozpis přednášek:

13. 1. prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr. h. c – Migrace a boj kultur – a co my?

20. 1. doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. – Stěhování národů: sonda v kontextu dnešní světové situace

27. 1. doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. – Specifika českého pravoslaví v kontextu současné světové situace

3. 2. Mgr. David Biernot, Th.D. – Nástrahy postsekulárního věku: současná izraelská společnost a náboženský fundamentalismus.

10. 2. prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. – Islám v dnešním světě a změna katolického pohledu po 2. vatikánském koncilu

17. 2. doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. – Svoboda slova jako součást antického dědictví evropské civilizace

 

Těšíme se na Vás!