Slavnost Těla a Krve Páně v CČSH Vinohrady (6. června 2021)

Tuto neděli jsme si v našem sboru připomínali Slavnost Těla a Krve Páně, při které kázal náš duchovní Filip Sedlák velmi lidsky a živě nejen o tom, jak moc a co všechno pro nás znamená každá eucharistie, a to také i právě pro naši církev 🙂 . Sloužil společně s Danielem Majerem.