Dušičky 2021

Vážení a milí, bratři a sestry v Kristu,

tradiční Dušičková bohoslužba se vzpomínkou na všechny naše drahé zesnulé se bude konat v Kolumbáriu Husova sboru Vinohrady (Dykova 1, Praha 10) v úterý 2. listopadu od 17:00.

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na setkání. Plná verze pozvánky