Zahajovací studentská bohoslužba akadem. roku 2021/2022

Přijďte s námi zahájit nový akademický rok studentskou bohoslužbou! 🙂

Kázat bude Pavel Kolář – vedoucí Katedry praktické teologie, sloužit bude společně s patriarchou CČSH Tomášem Buttou, spirituálem fakulty Filipem Sedlákem
a spirituálem koleje Tomášem Novákem. Studenty a vyučující pozdraví děkanka HTF Kamila Veverková.

Ve středu 6. října 2021, od 19:00v našem sboru. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Plná verze pozvánky