Zahajovací bohoslužba HTF UK k zahájení akademického roku 2018/2019

Vážení a milí bratři a sestry v Kristu, studenti a vyučující HTF UK!

Chceme Vás touto cestou pozvat na již tradiční slavnostní zahajovací bohoslužbu HTF UK k zahájení akademického roku 2018/2019, která se bude konat ve středu 3. října 2018 v našem sboru od 19:00. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění – alko i nealko, sladké i nesladké pochutiny, masité i vegetariánské pokrmy. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!

Plná verze pozvánky