Večerní modlitba – přesun na 3. čtvrtek v měsíci

Bratři a sestry v Kristu,

naše pravidelná večerní modlitba ve Farského sále se z důvodu konání Extenzí 2019 přesouvá na třetí čtvrtek v měsíci, tj. na 21.2.2019, od 19:00. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.