Svátek zesnulých 2. listopadu 2017 v našem sboru

Drazí a milí členové našeho sboru, bratři a sestry v Kristu, památku všech drahých zesnulých uctíme dušičkovou pobožností v našem kolumbáriu, a to 2. listopadu 2017 od 17:00 hodin.