Studentská bohoslužba na památku obětí teroristických útoků – 18. 11. 2015 od 19:00

Ve světle událostí posledních dní vznikla naléhavá potřeba společně se modlit za oběti teroristických útoků ve Francii, Iráku, Libanonu, ale i dalších místech, které už možná ani neregistrujeme.
Je třeba se sejít a vyznat, že odpovědí na skutečnost, že svět tone v krvi, není další přilévání do ohně, nenávist a strach, ale naopak snaha o mír a pokoj mezi lidmi bez rozdílu původu, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, světonázoru, politického smýšlení atd.
Je třeba se přihlásit k víře, naději a lásce a neochabovat ve snaze o porozumění.
Přijďte se společně ztišit, prosit, zamyslet se nad slovy Písma, zapálit svíčku…

Sejdeme se ve středu 18. 11. 2015 od 19:00 hod.