Slavnostní bohoslužba k zakončení LS 2022 (25. května)

Tradiční bohoslužba ke konci letního semestru HTF UK opět na Královských Vinohradech.
Kázat bude doktorand katedry systematické teologie Dominik Dostál a liturgii povedou patriarcha CČSH Tomáš Butta a spirituál HTF UK Filip Sedlák, bohoslužby se bude účastnit též děkanka HTF UK Kamila Veverková, která také pronese slovo ke shromáždění.
Po bohoslužbě bude, jako kdysi dávno před pandemií, ve Farského sále pro vás připravené pohoštění a tak i prostor k setkání a rozhovoru. Středa 25. května 2022, od 19:00 v našem sboru. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Plná verze pozvánky