Slavnostní bohoslužba k zahájení akademického roku

Vážení a milí příznivci našeho sboru, studentských bohoslužeb a HTF UK, studenti a spolužáci !
Zveme Vás na slavnostní zahajovací bohoslužbu HTF UK k zahájení akademického roku 2017/2018, která proběhne ve středu 4. října 2017 v našem sboru od 19:00. 
Účast na bohoslužbě přislíbili:
doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
děkanka HTF UKThDr. Tomáš Butta,Th.D.
patriarcha Církve československé husitskédoc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
pražský biskup Církve československé husitské

Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.
spirituál HTF UK

Mgr. Daniel Majer
spirituál koleje HTF UK

Po bohoslužbě pohoštění – alko i nealko, sladké i slané pochutiny, maso i nemaso

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI A TĚŠÍME SE NA VÁS!