Post-dušičková studentská bohoslužba z kolumbária

Pokračujeme v netradičních studentských bohoslužbách! 🙂 Tentokrát jsme pro Vás studentskou bohoslužbu předtočili z (jindy nevídaných prostor) našeho kolumbária. Post-dušičkovou studentskou tentokrát sloužil náš duchovní Filip Sedlák a četl z knihy Jozue, text čtení je v titulcích 🙂 .