Poslední studentské bohoslužby v letním semestru 2017

Bratři a sestry v Kristu, studenti a příznivci Husitské teologické fakulty a příznivci CČSH Vinohrady, v květnu zakončujeme pro letní semestr 2017 pravidelný cyklus studentských bohoslužeb, a to následujícím programem:

3. května 2017: Pravidelná studentská bohoslužba, kterou bude tentokráte sloužit Generální tajemník Ekumenické rady církví a spolupracovník Kabinetu Starokatolické teologie při HTF UK ThDr. Petr Jan Vinš.

10. května 2017: Program studentských bohoslužeb zakončí děkanka HTF UK doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. a patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, ThD. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!

17. května 2017 se tedy již studentská bohoslužba nekoná, a to mj. z důvodu Rektorského dne. Děkujeme Vám všem za přízeň a budeme se na Vás těšit i v příštím – tedy zimním semestru 2017! 🙂