Podpora rodině po tragédii

Organizace Husitské centrum o.p.s. společně s Nadačním fondem Karla Janečka pořádá sbírku pro maminku Eriku se čtyřmi dětmi, kterým na jaře 2016 zemřel otec a živitel rodiny.Byl zabit nepozorným řidičem.

Již před nehodou se rodina potýkala s vážnými problémy s bydlením. Kvůli předsudkům a vysokému počtu dětí je nechtěli vzít nikde do podnájmu. A to i přesto, že partner Eriky pracoval a byl schopen rodinu uživit. Všichni bydleli a stále bydlí v jedné místnosti u příbuzných nebo se stěhují po známých.

Erika se intenzivně snažila nevyhovující bytovou situaci řešit hlavně ve spolupráci se sociální službou Nízkoprahový klub Husita. Po tragédii, kdy se rodina ocitla v krizi, nemůže Erika s dětmi pobírat žádné sociální dávky (kromě sirotčích důchodů), protože nemají nahlášenou nájemní smlouvu.

Myšlenkou pomoci je finanční sbírka, která této rodině pomůže překlenout nejtěžší období a finanční nouzi po tragédii. Získané finance budou jedním z nástrojů k získání vyhovujícího bydlení.

Nadační fond Karla Janečka násobí vybranou částku zlatým řezem. V současnosti chybí do cílové částky vybrat pouze 23 525 korun. Sbírka končí 5. listopadu 2016.

Prosíme, přispějte.  http://nfpomoci.cz/projekty/podpora-rodine-po-tragedii/

Děkujeme.
Tým Husitského centra o.p.s.