Modlitba za domov – 11. ročník ekumen. setkání lidí dobré vůle

Bratři a sestry v Kristu, zveme Vás na 11. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov, které se bude konat v rámci oslav vzniku Československé republiky. Mottem letošního ročníku je „Všechno tvořím nové“. Program bude připraven pro všechny generace.

Program v rámci našeho sboru: od 10:30 do 14:00 KULTURNĚ DUCHOVNÍ PROGRAM PRO CELOU RODINU

  • BIBLICKÉ PÍSNĚ ANTONÍNA DVOŘÁKA V PODÁNÍ HUSITSKÝCH PĚVCŮ S VÝKLADEM TEXTU ŽALMŮ Doc. ThDr. Jiřím Benešem, vedoucím katedry Husitské teologické fakulty UK, Zpěv: Dita Vích Hořínková, Dana Krausová, Marie Šustrová, Hana Tonzarová, Marek Vávra, varhanní doprovod: Petr Tvrdek
  • Od 12.45 do 14.00 – ODPOLEDNÍ VARHANNÍ KONCERT, varhany: Petr Tvrdek, flétna: Štěpánka Sedlecká

Více informací na stránkách Ekumenické rady církví