LETNICE 2021 v CČSH Vinohrady (23. května 2021)

Dnes, padesát dní po Velikonocích, jsme slavili v našem sboru slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice, při kterých náš duchovní Filip Sedlák kázal nejen o tom, že nejdůležitějším darem Ducha svatého jest láska. Sloužil společně Danielem Majerem.