Filmový klub – Velké ticho

Filmový klub při NO Vinohrady Vás zve na projekci filmu

VELKÉ TICHO
Dokumentární film o životě v Grande Chartreuse, mateřském klášteře kartuziánských mnichů legendárního řádu tzv. mlčenlivých. Je vůbec prvním filmem, který mohl být točen v prostorách kláštera. Bez hudby, rozhovorů či komentářů film pozoruje každodenními rituály protknutý všední den v němém klášteře. Avšak i komunikace zde má své místo, byť v odlišné podobě: má formu vnitřního dialogu s Bohem, religiózní meditace či krátkých poznámek napsaných na malé kousky papíru, které si mniši mezi sebou vyměňují. Film získal celou řadu německých a mezinárodních ocenění – mezi jinými European Film Prize 2006 „Prix Arte“ za
nejlepší dokument. (oficiální text distributora)
Ve čtvrtek 9. února, ve Farského sále na Dykově 1, Praze 10, od 19:00. Těšíme se na Vás!