EXTENZE 2020: Výročí 100 let CČSH od 16. ledna

Všichni studenti a vyučující na HTF UK, bratři a sestry v Kristu a přiznivci našeho sboru! Letos se již po páté společně sejdeme k obnoveným Kovářovým extenzím – přednáškám pro veřejnost učitelů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Sejdeme se v jubilejním roce 100 vzniku CČSH a to bude také tvořit jejich společné téma z různých úhlů a perspektiv. Program přednášek:

16.1. ThDr. Jaroslav Hrdlička – 1945 a 1989: roky přelomu bohosloveckého vzdělávání CČSH

23.1. doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. – Problém navazování v husitské starozákonní biblistice

Přerušená kontinuita starozákonní vykladačské práce v CČSH  nastoluje určitou perspektivu ohledně směřování husitské biblistiky v budoucnosti. V pozadí těchto úvah jsou otázky: proč byl centrem husitského bohosloví pouze Nový zákon? Na koho a na co navazovat ve starozákonní husitské biblistice? Existuje v husitské biblistice vůbec nějaká kontinuita? Kde jsou žáci našich učitelů a kde jsou žáci naši? Jak dál (příklad interpretace)?

30.1. doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – Bible jako Písmo svaté a Slovo Boží v teologii Církve československé husitské

Je možné, aby si Písmo svaté zachovalo navzdory rozsáhlé biblické kritice pozici nejdůležitější objektivní normy křesťanského myšlení? Má kritická biblistika význam pro zacházení s Biblí jakožto s teologickým textem? Jak je to s jednotou kánonu Starého a Nového zákona? Lze vůbec hovořit o Bibli jako o Písmu svatém či Slovu Božím? Tyto a některé další otázky se příspěvek pokusí zodpovědět.

6.2. Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. – Mezi školní výukou náboženství a nedělní školou : reflexe reformní pedagogiky v Církvi československé

Počátkem třicátých let byl na vybraných školách v několika československých městech zahájen projekt pokusných reformních škol. Měl v praxi ověřit teoretický koncept jednotné diferencované školy, který vznikl v rámci dosavadní diskuze odborné pedagogické veřejnosti o reformě československého školství. Předními představiteli této reformy byli mimo jiných V. Příhoda, O. Chlup, O. Kádner, L. Hanus. Součástí reformy se stalo také zavádění nových forem a metod výuky, hodnocení a žákovské samosprávy do školní činnosti a organizace.

V prezentaci nejprve stručně představím tuto pedagogickou reformu, abych pak hlavní pozornost věnoval reflexi reformní pedagogiky v prostředí Cčs, zejména v katecheticko-pedagogickém myšlení J. Halbhubera, R. Hovádka (Horského) a O. Rutrleho.

13.2. prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. – Předpoklady založení CČSH

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Plná verze pozvánky