Extenze 2019: Ve jménu Božím z okna ven!

Vážení a milí bratři a sestry v Kristu, studenti a vyučující HTF,

v měsíci lednu a únoru se budou konat v našem sboru již tradiční Extenze  – cyklus tématických přednášek, tentokrát pod názvem Ve jménu Božím z okna ven!, k příležitosti 600. výročí 1. pražské defenestrace na téma nábožensky motivovaného násilí. Přednášející a témata přednášek:

17. 1. doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.: Svaté války ve Starém zákoně

Vedoucí katedry biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

24. 1. ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.: Vztah k nenásilí v křesťanských dějinách se zvláštním přihlédnutím k osobě a učení Petra Chelčického

Přednášející katedry filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a farář pardubického sboru CČSH

31. 1. Mgr. Filip Sedlák: Vztah násilí a Božího soudu v teologii Miroslava Volfa

Doktorand katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a spirituál HTF UK

7. 2. ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“ (K 2,256),
aneb o ambivalenci vztahu muslimů k násilí

Člen katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a katedry systematické teologie a filosofie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

14. 2. prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. : Náboženský rozměr husitských válek (1419 – 1479)

Přednáší mimo jiné na Filozofické, Pedagogické i Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Vždy ve čtvrtek od 19:00 ve Farského sále (Dykova 1, Praha 10) ve vzájemné spolupráci HTF UK a CČSH Vinohrady.

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás! Plná verze pozvánky