EXTENZE 2018 – Snahy o obnovu myšlení a společnosti

Vážení a milí, srdečně Vás zveme na další cyklus přednášek pro širokou církevní i necírkevní veřejnost
Extenze 2018, které k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky budou na téma Snahy o
obnovu myšlení a společnosti. Téma se však nevyčerpá „pouze“ na tématech prvorepublikových, ale na
obnovných snahách obecně. Scházet se budeme jako vždy v 19:00 ve Farského sále Husova sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).
Program přednášek:
24. 1. prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. – Masaryk – náboženský člověk a myslitel
31. 1. ThDr. Jaroslav Hrdlička – Reformátor Štrasburku Martin Bucer – německá a česká reformace
16. století
7. 2. Mgr. Filip Sedlák – Svoboda svědomí jako nutný předpoklad víry (POZOR ZMĚNA!: Z organizačních důvodů bude přednáška Dr. Bravené nahrazena přednáškou Filipa Sedláka o svobodě svědomí jako nutném předpokladu víry.)
14. 2. Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. – Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního
scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila
21. 2. Mgr. Martin Holý – Anežka Ebertová – služebnice strany?
Více informací se dozvíte na našich stránkách a v kalendáři našich akcí.

Plná verze pozvánky