Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů u Panny Marie Sněžné – 20. 1.

Zveme Vás k účasti na ekumenické bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, jehož mottem je v roce 2020 verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2). K bohoslužbě se sejdeme jako obvykle v kapli sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné, v pondělí 20. ledna v 19:00.

Kázat bude kazatelka Evangelické metodistické církve Jana Křížová. Setkání bude pokračovat pohoštěním ve farním klubu.

Bohoslužbu pořádají společně členové Církve katolické, Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve metodistické a Církve československé husitské.