Dušičky 2022

Vážení a milí,

zveme Vás k tradiční dušičkové pobožnosti kde proběhne tradiční vzpomínková pobožnost k uctění památky našich zesnulých. Ve středu, 2. listopadu od 17:00 v kolumbáriu našeho sboru. Těšíme se na setkání! Plná verze pozvánky