Důležité! – Duchovní život v nouzovém stavu

Aktualizace 21. 3. 2020:

  • K nedělním bohoslužbám se shromažďujeme na dálku pomocí živého on-line vysílání vždy v 9:00 na facebookové stránce obce CČSH Vinohrady.
  • Podobně středeční studentské bohoslužby jsou živě on-line vysílání vždy ve středu v 19:00 na facebookové stránce Studentský kostel HTF.
  • Záznamy ze všech bohoslužeb potom naleznete nejdéle následující den na youtubovém kanálu CČSH Vinohrady.
  • V případě jakékoli potřeby pak můžete kontaktovat oba naše duchovní Daniela i Filipa, viz sekce kontakty.

Přátelé v Kristu, sestry a bratři!

Zdravíme Vás v tomto nelehkém čase a přejeme Vám pokoj Kristův.

„Vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a platného od 13. 3. 2020, biskupové Církve československé husitské vyzývají nekonat v neděli řádné bohoslužby a pravidelná shromáždění, kromě pohřbů, ale doporučují se konat modlitby, pobožnosti a mimořádné bohoslužby v malém společenství.“ (Mimořádná výzva biskupů Církve československé husitské k omezení církevních shromáždění ve stavu nouze)

V návaznosti na tuto výzvu, oznamujeme zrušení všech pravidelných setkání ve vinohradském Husově sboru včetně veřejných nedělních bohoslužeb. Vyzýváme Vás však, abyste nerezignovali na slavení neděle, ale připojili se ke křesťanům na celém světě pro Vás nejvhodnějším způsobem.

Nadále budeme slavit v našem sboru bohoslužby v malém společenství, ze kterých pro Vás připravujeme živé vysílání pomocí facebooku (www.facebook.com/ccshvinohrady), které pak bude vyvěšeno i na webových stránkách (www.hs-vinohrady.cz). K bohoslužbám se ale můžete připojit také pomocí dalších online bohoslužeb, televizním či radiovým přenosem. Naše nedělení kázání bude k dispozici také v písemné podobě. Hlavně však doporučujeme, abyste se modlili a rozjímali nad Písmem v rodinném kruhu se svými nejbližšími.

Myslíme na Vás v modlitbách, ale jsme Vám k dispozici také v případě jakékoli potřeby k rozhovorům po telefonu – Daniel 736 760 982; Filip 777 580 275. V tomto karanténním čase se budeme snažit více komunikovat s Vámi také pomocí emailu, facebooku a webu.

Velkou neznámou je prozatím, jakým způsobem budeme moci slavit Velikonoce. Budeme Vás však informovat o všech změnách a skutečnostech, jak jen to bude možné.

Sestry a bratři, nakonec tohoto našeho dopisu přijměte od nás požehnání. Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně takové požehnání je? Přání? Povzbuzení? Různá přání a povzbuzení od lidí jsou pro nás důležitá. Ale požehnání je něco, co přichází od Hospodina. Podstatou požehnání je tato tvůrčí a obnovující Boží moc. Ježíš žehnáním uzdravoval tělesné i duševní nemoci. V požehnání se Bůh vždy obrací k celému člověku. Požehnání je síla na cestu. Ve chvíli, kdy odcházíme z bezpečného místa nebo procházíme jistým nebezpečím v životě, se nám právě v požehnání znovu dostává ujištění, že zůstáváme v Božích rukou a že toto společenství s Bohem neskončí ani odchodem z kostela ani třeba překročením prahu života. Požehnání je tedy ujištěním o Boží blízkosti a posilou pro další kroky našeho života.

Ať Vás Pán ochraňuje, dodává odvahy a podpírá Vaši naději a důvěru v Něj. Ať Vám žehná a chrání Vás, abyste dokázali tento intenzivně postní čas prožít nikoli se strachem, ale jako příležitost k modlitbě a rozjímání, abyste se skutečně obraceli k Bohu a Jeho cestám. Hleďme s důvěrou k Pánu, abychom se dobře připravili na slavení Kristova vítězství nad smrtí a zlem, ať už toto slavení bude probíhat jakýmkoli způsobem.

Pán s Vámi.

Vaši duchovní
Daniel a Filip