Důležité! – Duchovní život v nouzovém stavu

Aktualizace 23. 10. 2020:

Nové změny platných vládních opatření se nás vzhledem k již nastavenému on-line provozu nedotýkají. Platí tedy vše níže uvedené. Bohoslužby jsou tedy bez účasti lidu přenášeny on-line:

Nově ale nabízíme možnost přijít individuálně k přijímání, které bude vždy v neděli po skončení on-line přenosu první poloviny liturgie – kolem 10:00 hod. Pokud budete chtíti přijít, tak napište či zavolejte faráři Danielu Majerovi – 736 760 982. Obratem vám sdělíme, kdy můžete přijít, aby byl zachován dostatečný časový rozestup mezi jednotlivými přijímajícími.

Stále platí, že jsme pro vás k dispozici k rozhovoru, naslouchání i potřebné pomoci. Nebojte se nám zavolat či napsat:

farář Daniel Majer – majer@hs-vinohrady.cz nebo 736 760 982

pomocný duchovní Filip Sedlák – sedlakfilip1@gmail.com nebo 777 580 275

 

Aktualizace 13. 10. 2020:

Rychlý vývoj situace a změny opatření nás přivádí k dalším úpravám života v našem sboru. Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že až do odvolání jsou bohoslužby slaveny bez účasti veřejnosti. Opět se tedy vracíme k jarnímu modelu, kdy budou bohoslužby přenášeny pouze on-line. Netěší nás to, ale zdá se nám to jako nejrozumnější řešení.

I nyní bude určitě možné slavit bohoslužbu prostřednictvím televize, rozhlasu, nebo v modlitbě sami či v rodiném kruhu. Stále funguje také celocírkevní web www.aktualne.ccsh.cz Využívejte všech možností, ať je Pán s vámi všude, kde se nacházite a posiluje vás v každé tísni. Jsme v modlitbách s vámi a jsme vám k dispozici k rozhovoru a potřebné pomoci. Daniel 736 760 982; Filip 777 580 275.

 

Aktualizace 11. 10. 2020:

Od pondělí 12. 10. je omezen počet lidí v kostele na 10. Je proto opět nutné ohlásit některému z duchovních, že chcete přijít. Protože se nás může shromáždit jen omezené množství, tak budeme znovu přenášet bohoslužby i online pro ty z vás, kteří do kostela přijít nemůžete.

Pravidla pro návštěvu kostela:

 • Přijít mohou pouze ti, kdo se předem přihlásili – na nedělní bohoslužby se hlaste Danielovi 736 760 982 nebo Filipovi 777 580 275. Na středeční studentské bohoslužby Filipovi 777 580 275 nebo Tomáši Novákovi 776 478 488.
 • Přijít mohou pouze ti, kdo u sebe nepozorují příznaky nemoci.
 • Je třeba mít nasazenou roušku zakrývající ústa i nos, použít dezinfekci u vchodu.
 • Je vhodné sedět v dostatečných rozestupech.
 • Přijímání je podáváno podobojí – namočenou hostii do ruky. Před tím je vhodné si jít umýt či vydezinfikovat ruce.
 • Vyjma přijímání roušku nesundáváme.
 • Nepodáváme si ruce, neobjímáme se atd.
 • Po bohoslužbě se nekoná posezení, ale duchovní jsou k dispozici k rozhovoru.

Veškeré další setkávání jako biblické hodiny, filmový klub atd., zůstávají prozatím stále zrušeny.

Myslíme na Vás v modlitbách, ale jsme Vám k dispozici také v případě jakékoli potřeby k rozhovorům po telefonu – Daniel 736 760 982; Filip 777 580 275. V tomto karanténním čase se budeme snažit více komunikovat s Vámi také pomocí emailu, facebooku a webu.

 

Aktualizace 11. 9. 2020:

Od 10. 9., pro nás tedy od neděle 13. 9. jsou opět povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele.

Opět se tedy vracíme k předprázdninovým opatřením:

 • Přijít mohou pouze ti, kdo u sebe nepozorují příznaky nemoci.
 • Je třeba mít nasazenou roušku zakrývající ústa i nos, použít dezinfekci u vchodu.
 • Je vhodné sedět v dostatečných rozestupech.
 • Přijímání je podáváno podobojí – namočenou hostii do ruky. Před tím je vhodné si jít umýt či vydezinfikovat ruce.
 • Vyjma přijímání roušku nesundáváme.
 • Nepodáváme si ruce, neobjímáme se atd.
 • Po bohoslužbě se nekoná posezení, ale duchovní jsou k dispozici k rozhovoru.

 

Aktualizace 26. 8. 2020:

Prozatím to stále vypadá, že roušky v kostele od 1. září povinné nebudou, ovšem nic nezkazíte, když si ji pro jistotu vezmete s sebou. Stále trvá potřeba používat dezinfekci u vchodu a přijímání podobojí do ruky.

Aktualizace 7. 5. 2020:

Od pondělí 11. 5. se již můžeme v kostele scházet ve větším počtu. Při zachování požadovaných rozestupů se k nám do sboru vejde cca 50 lidí. Nepředpokládáme, že by se nás mělo sejít více a proto se již na bohoslužby nemusíte hlásit – počínaje středou 13. 5. a nedělí 17. 5.

Všechna další opatření prozatím zůstávají v platnosti:

 • Přijít mohou pouze ti, kdo u sebe nepozorují příznaky nemoci.
 • Je třeba mít roušku, použít dezinfekci u vchodu, sedět na určených značkách vymezujících požadované rozestupy, vyjma rodinných příslušníků.
 • Přijímání je podáváno pod jednou (pouze hostie) do ruky. S hostií se vracíte na své místo a až zde sejmete roušku a přijmete. Před tím je vhodné si jít umýt či vydezinfikovat ruce.
 • Vyjma přijímání roušku nesundáváme.
 • Nepodáváme si ruce, neobjímáme se atd.
 • Po bohoslužbě se nekoná posezení, ale duchovní jsou k dispozici k rozhovoru.

Prozatím také ještě stále pokračujeme v online přenosech pro ty z vás, kteří se z jakýchkoli důvodů v tomto čase do kostela nedostanete:

 

Aktualizace 24. 4. 2020:

Od této neděle 26. 4. se opět můžeme v neděli sejít na bohoslužbách v kostele. Ovšem bohoslužba bude možná pouze pro 15 lidí včetně duchovních. Je proto nutné ohlásit některému z duchovních, že chcete přijít (Daniel 736 760 982; Filip 777 580 275). Protože se nás může shromáždit jen omezené množství, tak budeme prozatím stále pokračovat v online přenosech bohoslužeb pro ty z vás, kteří do kostela přijít nemůžete.

Některá pravidla pro návštěvu kostela: Do kostela budou vpuštěni jen ti, kdo se ohlásí předem. Přijít mohou pouze ti, kdo u sebe nepozorují příznaky nemoci. Je třeba mít roušku, použít dezinfekci u vchodu, sedět alespoň 2m od sebe, vyjma rodinných příslušníků. Roušku lze sundat pouze na přijímání. Nepodáváme si ruce, neobjímáme se atd. Po bohoslužbě se nekoná posezení, ale duchovní jsou k dispozici k rozhovoru.

Veškeré další setkávání jako biblické hodiny, filmový klub atd., zůstávají prozatím stále zrušeny.

Rozpis nedělních bohoslužeb:

26. 4. do 15ti lidí

3. 5. do 15ti lidí

10. 5. do 15ti lidí – výročí konce 2. světové války; slouží Tomáš Butta, Daniel Majer, Filip Sedlák a Tomáš Novák; bude přenášeno Českým rozhlasem

12. 5. do 30ti lidí

19. 5. do 30ti lidí

26. 5. do 50ti lidí

Rozpis středečních bohoslužeb:

29. 4. do 15ti lidí

6. 5. do 15ti lidí

13. 5. do 30ti lidí

20. 5. do 30ti lidí – vigilie Nanebevstoupení Páně

27. 5. do 50ti lidí

Více informací např. o dalším plánovaném vývoji naleznete zde: https://www.aktualne.ccsh.cz/9-aktualni-informace/271-instrukce-ke-konani-bohosluzeb-cirkve-ceskoslovenske-husitske.html?fbclid=IwAR07PFon32l43kbIebNBBsxdvykG8604hBPTeunH-DjBu28Yo4EH3L4Kp0g

Aktualizace 21. 3. 2020:

 • K nedělním bohoslužbám se shromažďujeme na dálku pomocí živého on-line vysílání vždy v 9:00 na facebookové stránce obce CČSH Vinohrady.
 • Podobně středeční studentské bohoslužby jsou živě on-line vysílání vždy ve středu v 19:00 na facebookové stránce Studentský kostel HTF.
 • Záznamy ze všech bohoslužeb potom naleznete nejdéle následující den na youtubovém kanálu CČSH Vinohrady.
 • V případě jakékoli potřeby pak můžete kontaktovat oba naše duchovní Daniela i Filipa, viz sekce kontakty.

Přátelé v Kristu, sestry a bratři!

Zdravíme Vás v tomto nelehkém čase a přejeme Vám pokoj Kristův.

„Vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a platného od 13. 3. 2020, biskupové Církve československé husitské vyzývají nekonat v neděli řádné bohoslužby a pravidelná shromáždění, kromě pohřbů, ale doporučují se konat modlitby, pobožnosti a mimořádné bohoslužby v malém společenství.“ (Mimořádná výzva biskupů Církve československé husitské k omezení církevních shromáždění ve stavu nouze)

V návaznosti na tuto výzvu, oznamujeme zrušení všech pravidelných setkání ve vinohradském Husově sboru včetně veřejných nedělních bohoslužeb. Vyzýváme Vás však, abyste nerezignovali na slavení neděle, ale připojili se ke křesťanům na celém světě pro Vás nejvhodnějším způsobem.

Nadále budeme slavit v našem sboru bohoslužby v malém společenství, ze kterých pro Vás připravujeme živé vysílání pomocí facebooku (www.facebook.com/ccshvinohrady), které pak bude vyvěšeno i na webových stránkách (www.hs-vinohrady.cz). K bohoslužbám se ale můžete připojit také pomocí dalších online bohoslužeb, televizním či radiovým přenosem. Naše nedělení kázání bude k dispozici také v písemné podobě. Hlavně však doporučujeme, abyste se modlili a rozjímali nad Písmem v rodinném kruhu se svými nejbližšími.

Myslíme na Vás v modlitbách, ale jsme Vám k dispozici také v případě jakékoli potřeby k rozhovorům po telefonu – Daniel 736 760 982; Filip 777 580 275. V tomto karanténním čase se budeme snažit více komunikovat s Vámi také pomocí emailu, facebooku a webu.

Velkou neznámou je prozatím, jakým způsobem budeme moci slavit Velikonoce. Budeme Vás však informovat o všech změnách a skutečnostech, jak jen to bude možné.

Sestry a bratři, nakonec tohoto našeho dopisu přijměte od nás požehnání. Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně takové požehnání je? Přání? Povzbuzení? Různá přání a povzbuzení od lidí jsou pro nás důležitá. Ale požehnání je něco, co přichází od Hospodina. Podstatou požehnání je tato tvůrčí a obnovující Boží moc. Ježíš žehnáním uzdravoval tělesné i duševní nemoci. V požehnání se Bůh vždy obrací k celému člověku. Požehnání je síla na cestu. Ve chvíli, kdy odcházíme z bezpečného místa nebo procházíme jistým nebezpečím v životě, se nám právě v požehnání znovu dostává ujištění, že zůstáváme v Božích rukou a že toto společenství s Bohem neskončí ani odchodem z kostela ani třeba překročením prahu života. Požehnání je tedy ujištěním o Boží blízkosti a posilou pro další kroky našeho života.

Ať Vás Pán ochraňuje, dodává odvahy a podpírá Vaši naději a důvěru v Něj. Ať Vám žehná a chrání Vás, abyste dokázali tento intenzivně postní čas prožít nikoli se strachem, ale jako příležitost k modlitbě a rozjímání, abyste se skutečně obraceli k Bohu a Jeho cestám. Hleďme s důvěrou k Pánu, abychom se dobře připravili na slavení Kristova vítězství nad smrtí a zlem, ať už toto slavení bude probíhat jakýmkoli způsobem.

Pán s Vámi.

Vaši duchovní
Daniel a Filip