doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – Teologie mezi církví, univerzitou a občanskou společností

Vážení a milí, záznam první přednášky v rámci cyklu Extenze 2022 je tady! 🙂

Letošní Extenze 2022 na téma „K čemu je teologie?“ zahájil ve čtvrtek 13. ledna doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., vedoucí Katedry systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie na HTF UK přednáškou „Teologie mezi církví, univerzitou a občanskou naukou.“

Přejeme příjemný poslech a těšíme na Vás příští týden na přednášce člena Katedry biblistiky a proděkana pro rozvoj HTF UK doc. PhDr. Jiřího Pavlíka, Ph.D.! 🙂 Více informací zde: https://www.hs-vinohrady.cz/extenze-2021-k-cemu-je-teologie/