Červená středa – studentská bohoslužba

28. listopadu 2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa (#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru na celém světě.
Studentská bohoslužba k této příležitosti nesmí chybět. Zvlášťe když se v tomto čase běžně k boholsužbách scházíme, bylo by nemístné tuto událost opominout.
Přijďte se společně modlit za ty, kdo jsou pro svou víru a přesvědčení pronásledováni, vězneni i vražděni.
Více informací o Červené středě naleznete např. zde: www.facebook.com/cervenastreda