Červená středa 2021

24. listopadu 2021 od 19:00 se bude opět slavit Červená středa (#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru na celém světě. Přijďte se společně modlit za ty, kdo jsou pro svou víru a přesvědčení pronásledováni, vězněni i vražděni. Kázat bude evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal a rabín David Maxa.

Ve středu 24. listopadu od 19:00 v našem sboru (Dykova 1, Praha 10). Plná verze pozvánky