Bílá sobota – Velikonoční vigilie 2022 záznam

Velikonoční vigilii s námi letos tradičně sloužil bratr Pavel Kolář z Husova sboru v Nuslích; kázání se tentokrát ujala jáhenka sestra Kateřina Merglová. Svátost křtu při bohoslužbě přijaly dvě katechumenky. Během bohoslužby nás doprovázel krásným zpěvem pěvecký sbor složený z členek sborů Verum a Zvoneček.