90 let vinohradského Husova sboru

Milí přátelé, sestry a bratři a vůbec všichni, kdo jste zavítali na naše stránky,

chceme vás srdečně pozvat na výroční oslavy otevření našeho sboru, které se odehrálo 1. října před 90 lety.

Čeká vás bohatý duchovní i kulturní program, moc se těšíme na setkání s vámi a sdílení radosti z požehnaného času, který nám byl k setkávání v tomto krásném společném domě již dán, i z toho, který nás čeká.

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Ž 127,1

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO DNE, NEDĚLE 1. ŘÍJNA:

9:00 slavnostní bohoslužba

10:30 přednáška – Praxe víry v dějinách vinohradské náboženské obce, s promítáním fotografií – historik Martin Jindra

11:30 otevření výstavy – o historii i současnosti Husova sboru

14:00-18:00 otevřený kostel a věž

14:00-16:00 program pro děti v přilehlém parku bratří Čapků

18:00 přednáška – Kostel jako liturgický a komunitní prostorarchitektka Pavla Melková

19:00 koncert – ženský pěvecký sbor Verum

DOPROVODNÉ AKCE

20. 9. 18:00-23:00 noc literatury – číst bude Filip KaňkovskýBáje o hadím srdci od Radeka Raka

4. 10. 19:00 slavnostní bohoslužba k zahájení nového akademického roku Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

24. 10. 18:00 koncert koncertní sbor Zvonky, komorní sbor Abbellimento a francouzský sbor Quinte et sens Toulouse