ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 7. 4. 2021

7. 4. 2021 neteče v naší lokalitě voda. Z toho důvodu jsou úřední hodiny farního úřadu a správy kolumbária pro tento den zkráceny do 13:00.

Děkujeme za pochopení!