Studentská ekumenická poutní bohoslužba 7. 6.

Srdečně vás zveme k další ekumenické poutní bohoslužbě. Ve svatodušním čase, v předvečer svátku Těla a Krve Páně, budeme společně putovat od metra Jinonice, kde se sejdeme v 19:00 (bohoslužba ve sboru nebude!!) a půjdeme spolu s Písmem, modlitbou a zpěvem Prokopským údolím. Vše zakončíme jako zástupy sycené Ježíšem společným piknikem. S sebou si přineste deku, jídlo a pití a především svatodušní nadšení!