Sonaglio koncert 16. 6. 2015

Zveme Vás na Dvořákovu – Mši D dur „Lužanskou“ v provedení smíšeného pěveckého sboru Sonaglio.

16. 6. 2015 od 19:30 hod. v Husově sboru na Vinohradech.