Slavnostní studentská bohoslužba k závěru letního semestru HTF UK

Slavnostní bohoslužbu k příležitosti konce letního semestru budou sloužit odcházející spirituálové HTF a koleje Pavel Kolář a Daniel Majer. Svou účast přilíbila také děkanka HTF Kamila Veverková a patriarcha CČSH Tomáš Butta. Po bohoslužbě bude jako obvykle následovat pohoštění a prostor pro vájemné setkání a d