Slavnostní bohoslužba HTF UK k zahájení akademického roku 2016/17

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na tradiční slavnostní bohoslužbu k zahájení akademického roku 2016/17, která se uskuteční ve středu 12. října od 19:00 v našem kostele za účasti děkanky HTF UK doc. ThDr. Kamily Veverkové, Th.D. a patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty, Th.D. a dalších čestných hostů z řad akademické obce i církevních představitelů.

Po bohoslužbě je pro vás připraveno pohoštění, které je prostorem ke společnému setkání a rozhovoru v neformálním prostředí.