Setkání s pamětníky v prosinci

Prosincové setkání s pamětníky se výjimečně uskuteční již 1. čtvrtek v měsíci (1.12.) a povídat si budeme s naší milou sestrou Jiřinou Hůlkovou. Sejdeme se v 19:00 ve Farského sále.