První hodina náboženství 2016/17

Vážení přátelé a milé děti,

opět se pomalu vracíme k „normálnímu“ provozu tzn., že se blíží i naše první hodina náboženství ve školním roce 2016/17. S tématem „Proč chodíme do kostela?“ se sejdeme na první hodině třetí zářijovou neděli 18. 9. v cca 10:00 na faře po bohoslužbě.

Těšíme se na Vás.

Daniel Majer (farář) a Filip Sedlák (jáhen)