„Prázdninový provoz“

Milí přátelé, vážení hosté a příznivci,

dáváme na vědomí, že již zahajujeme „prázdninový provoz“ tzn., že čtvrteční program – biblické, flim. klub, modlitby a diskuze – se v tomto čase nekonají a sejdeme se opět v září.

Aktuální program bude včas vyvěšen.

Přejeme Vám příjemné a pokojné léto,

Husův sbor Vinohrady