Mistr Jan Hus – přednáškový cyklus na Vinohradech

Milí přátelé, sestry a bratři,extenze 2015 Hus

přijměte srdečné pozvání na cyklus přednáškových večerů o Mistru Janu Husovi. Naším cílem je obnovovat spolupráci církve a Husitské teologické fakulty, která má úctyhodnou tradici.

Před 70ti lety za nacistické okupace započal patriarcha Církve československé husitské Fratišek Kovář přednášet v našem Vinohradském sboru, jak pro širokou církevní veřejnost, tak při výchově bohoslovců v době uzavření vyskoých škol. Tato přednášková tradice úzce spojující fakultu a církev trvala až do 80. let. Na tuto přerušenou přednáškovou činnost chceme v naší náboženské obci navázat.

Náš 1. ročník „obnovených Kovářových extenzí“ symbolicky připadá na rok 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Zveme Vás na přednáškový cyklus, který se koná právě k připomínce památky Kostnického mučedníka.

Začínáme již ve středu 14. 1. 2015 a pokračujeme každých čtrnáct dní, až do března, vždy od 18 hodin. Přednášet budou vyučující z Husitské teologické fakulty a přiblíží přístupnou formou zajímavá témata týkající se osoby a díla Mistra Jana Husa.

Těšit se můžete na filozofku prof. Annu Hogenovou, systematického teologa doc. Jiřího Vogela, starozákonníka doc. Jiřího Beneše, novozákonníka dr. Jiřího Lukeše a historika dr. Jaroslava Hrdličku. Celý přednáškový cyklus se koná pod záštitou děkana HTF UK prof. Jana B. Láška.

Přejeme hojnost Božího požehnání v novém roce

a těšíme se na Vás,

Daniel Majer,

Filip Sedlák

a celá NO CČSH Vinohrady